Rada została wybrana 18 września. Skład:

Przewodniczący - Jeliński Rafał
Skarbnik - Łojewski Damian
Zastępca Przewodniczącego - Płótniak Zofia 
Sekretarz - Potębski Łukasz

Numer rachunku bankowego: 84 1320 1016 3314 0306 2000 0001

Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-dziennik. (Wiadomości -> Napisz -> Adresat: Szkolna rada rodziców)