Oddziały i klasy w roku szkolnym 2020/2021.

 

Klasa/Oddział Wychowawca
0a Malwina Nowakowska/Sara Derda
Ia Krzysztof Szubielski
Ib Agnieszka Darul
Ic Magdalena Ratajczyk-Połczyńska
IIa Agata Puk
IIb Ewa Tomaszewska
IIc Joanna Myślińska
IIIa Barbara Bańdurska
IIIb Maria Mnich
IIIc Małgorzata Dykiert
IIId Lidia Tórz
IVa Paulina Kaliszan-Baczyńska
IVb Marek Błaszczyk
Va Danuta Timm
Vb Marta Gmińska
VIa Joanna Klausa-Wartacz
VIb Karolina Grodzka
VIc Marzena Kleczewska-Wińska
VId Ewelina Horkawy
VIIa Danuta Maćkowiak
VIIb Mikołaj Witaszyk
VIIc Marta Loch
VIId Milena Stokłosa
VIIe Anna Pękala
VIIIa Anna Stanek
VIIIb Sylwester Warański
VIIIc Beata Ińska
VIIId Elżbieta Sikora