Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący - Rafał Jeliński
Skarbnik - Damian Łojewski
Zastępca Przewodniczącego - Karolina Tkaczyńska
Sekretarz - Martyna Kamoda

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Anna Dominiak - Porzegowska
Członkowie: Stella Pienio i Małgorzata Błaszak

 

Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-dziennik. (Wiadomości -> Napisz -> Adresat: Szkolna rada rodziców)

Nr konta bankowego: 84 1320 1016 3314 0306 2000 0001