Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Dominika Brych
Skarbnik - Damian Łojewski
Zastępca Przewodniczącego - Roman Nowak
Sekretarz - Weronika Wyrwicka-Cytawa

 

Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-dziennik. (Wiadomości -> Napisz -> Adresat: Szkolna rada rodziców)

Nr konta bankowego: 84 1320 1016 3314 0306 2000 0001