Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Dominika Brych
Skarbnik - Damian Łojewski
Zastępca Przewodniczącego - Roman Nowak
Sekretarz - Weronika Wyrwicka-Cytawa

 

Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-dziennik. (Wiadomości -> Napisz -> Adresat: Szkolna rada rodziców)

Nr konta bankowego: 06 1020 4027 0000 1502 1635 9515