W dniu 8 grudnia klasa 4a uczestniczyła w rajdzie pieszym ścieżkami  Dębiny.

Maszerując ścieżką przyrodniczą w Dębinie obserwowaliśmy otaczającą nas przyrodę. Widzieliśmy sikorki, które przyleciały do karmnika. Zaprzyjaźnił się z nami samotny łabędź oraz stado kaczek krzyżówek. W drodze s rozmawialiśmy o warstwach lasu, a także szukaliśmy pomników przyrody, którymi w Dębinie są przede wszystkim dęby. Zapoznaliśmy się z zasadami dokarmiania ptaków w zimie. Uczestnicy rajdu dowiedzieli się także co to są starorzecza i dlaczego starorzecza dębińskie nazywane są warciskami.

Zdjęcia: Rajd w Dębinie

Danuta Maćkowiak