W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się już XII edycja polonistycznego konkursu dla piątoklasistów z cyklu Językowy zawrót głowy. Uczniowie rozpoczęli zmagania w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10.00. W konkursie wzięły udział trzy szkoły, a w tym: SP nr 3, SP nr 21 i SP nr 84.

Wszystkie drużyny z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały zadania konkursowe. Po zakończeniu imprezy uczniowie zgodnie powiedzieli, że ćwiczenia były dość trudne, jednak możliwe do rozwiązania.

Dodatkowo, gdy regulaminowy czas konkursu dobiegł końca, w czasie obrad Jury, uczestnicy językowych zmagań mieli okazję oglądać film pt. Herkules, wyemitowany w sali multimedialnej. Ta część spotkania szczególnie spodobała się uczestnikom.   

Komisja konkursowa, złożona z polonistów, a w tym goszczących u nas nauczycieli przyjezdnych szkół, ustaliła następujący wynik:

I miejsce –   SP nr 84
II miejsce – SP nr 3
III miejsce – SP nr 21
                
Organizatorzy konkursu wręczyli zwycięskim zespołom nagrody książkowe i pogratulowali wysokiego poziomu wiedzy. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.  

Zdjęcia z konkursu: Językowy zawrót głowy

S.W.