W roku szkolnym 2017/2018 zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu ukonstytuował się w składzie:

 

Przewodnicząca - Aleksandra Potębska, kl. VIIb

Zastępca Przewodniczącej - Mikołaj Kuc, kl. VIId

Sekretarz - Sara Benbrahim, kl. Vc

Członek - Hanna Chojnacka, kl. Va

Członek - Łukasz Rumiejowski, kl. IVa

 

Opiekun Samorządu - Sylwester Warański

Sylwester Warański