W dniu 11czerwca 2019 odbyło się w naszej szkole podsumowanie  konkursu  „Matematyka bez Granic” junior  w regionie wielkopolskim.

W rozadaniu nagród oprócz zwycięskich klas uczestniczyli równiż :
-p. Czesław Kruczek  - z-ca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki z Urzędu Marszałkowskiego,
-p. Aneta Szurkowska- z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium Oświaty,
- p.Krzysztof  Kempski – z Rady Osiedla  ZielonyDębiec  
- p.Monika Michalak – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkoknego nr 2 w Poznaniu

Konkurs ten odbył się  pod patronatem:
-Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  pana Marka Woźniaka
- Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka

- Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Leszczyńskiej

    Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje  również możliwość sprawdzenia wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania bariery językowej w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

      Konkurs ten wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli matematyki.
W bieżącej XXX edycji (2018/2019) Międzynarodowego Konkursu „MBG” w Polsce, której finał w kategorii szkół podstawowych (Junior) odbył się 27 lutego 2019 roku, w regionie Wielkopolskim, w kategorii Junior,  uczestniczyło 29 klasy – 561 uczniów z 10 szkół, w tym 12 klas  piątych  oraz 17 klas szóstych.


 
Zwycięzcami konkursu okazali się :

W kategorii klas 6:
1 miejsce  - VIb  - Piątkowska Szkoła Społeczna  im. Wandy Błeńskiej  - opiekun p. Magdalena Stęsik
2 miejsce – VI a - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu  opiekun p. Janina Kryszewska
 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – opiekun p. Łucja Markowska
3 miejsce – VIb - Zespół Szkolno-Przedszkolny 2 w Poznaniu – opiekun


W kategorii klas 5:
1 miejsce  - Ve - Zespół Szkolno-Przedszkolny 2 w Poznaniu – opiekun p. Anna Pękala
2 miejsce – V - Podstawowej  Milenium  z  Popowa Kościelnego-opiekun  p.Wiesława Pakulska
3 miejsce – Va - Piątkowska Szkoła Społeczna  im. Wandy Błeńskiej  - opiekun p. Violetta Wilczyńska


Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

Serdeczne podziękowania składamy również fundatorom nagród. A byli nimi:
-Wielkopolski Kurator Oświaty
-Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
-Multikino 51
-Firma Granna
-MJM Prestige
- Aquanet
-Gazeta Wyborcza
-Media Rodzina
-Radio Eska


      Jolanta Kurzawa-Zeidler
Regionalny komitet organizacyjny

Zdjęcia: Podsumowanie konkursu Matematyka bez Granic