6.30-9.30

1. Gry i zabawy stolikowe – rysowanie, kolorowanie, układanie puzzli.
2. Praca z uczniem mającym trudności w nauce.
3. Czytelnictwo.
4. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych.

5. Prace plastyczne.

9.30-11.30

1. Praca indywidualna z dzieckiem – pomoc w nauce.
2. Sprawy organizacyjne.

11.30-12.45

1. Zajęcia audiowizualne.
2. Bajki muzyczne.
3. Zajęcia taneczne oraz muzyczne.
4. Rozmowy indywidualne.
5. Zabawy kierowane.
6. Czytelnictwo.

12.45-14.00

1. Przerwa śniadaniowo-obiadowa.

2. Zabawy swobodne w kąciku zainteresowań.

3. Zabawy ruchowe.

14.00-15.00

1. Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub w salach

    (w zależności od pogody).
2. Zajęcia programowe – pogadanki tematyczne.
3. Układanie puzzli, rysowanie, kolorowanie.

4. Zajęcia plastyczne i techniczne.

15.00-17.00

1. Odrabianie zadań domowych.
2. Ćwiczenia grafomotoryczne.
3. Czytelnictwo.
4. Doskonalenie umiejętności czytania.
5. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
6. Prace porządkowe w salach

Plan dnia może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i ilości dzieci w świetlicy