Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (pobierz 💾)

UWAGA! Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy jest aktualna wówczas, jeżeli rodzic podpisze procedury odbioru dziecka po 17:00 i regulamin świetlicy!

Wyprawka do świetlicy (pobierz 💾)