Nasza szkoła włącza się do pomocy ludziom, którzy utracili swoje mieszkania i ich wyposażenie.

Zbieramy pieniążki, które ofiarujemy gdy już będą znane konkretne potrzeby tych ludzi, gdy znajdą mieszkania. Członkowie Koła Caritas będą codziennie zbierać po klasach, a puszka będzie w sekretariacie. Można też wpłacać na konto Caritas.

Emilia Siedlecka