Dnia 20 października 2017 roku odbyła się wycieczka z klasą 6 c w ramach projektu edukacyjnego „Matematyka w architekturze”. Tematem wycieczki było poznanie architektury Starego Rynku w Poznaniu.

Uczniowie byli przewodnikami i prezentowali wybrane budowle architektury Poznania, znane rzeźby i słynne kamienice. Na zakończenie wycieczki spotkała nas niespodzianka. Wszyscy zostaliśmy sportretowani na rysunku wykonanym przez artystkę ze Starego Rynku panią Marię Majewską.

Beata Ińska, Anna Pękala