29 maja realizowaliśmy w naszej szkole projekt dotyczący praw dziecka. Uczniowie, ubrani na niebesko (kolor ten jest ściśle związany z prawami dziecka i UNICEF-em), uczestniczyli w pogadankach z wychowawcami, nawiązujące do Konwencji o Prawach Dziecka, wskazujące instytucje, które pomagają dzieciom, wspominające o osobach, które walczyły o przestrzeganie praw dziecka (tj. Janusz Korczak, Stefania Sempołowska).

Uczniowie dowiedzieli się także, gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych lub kiedy ich prawa są naruszane.  W dalszej części zajęć uczniowie wykonywali plakaty związane z tematem projektu oraz przygotowywali hasła i sentencje, które przywiesili na białych i niebieskich kartkach na drzwiach sal lekcyjnych. Tworzyli też krzyżówki i rozwiązywali quizy kahoot nawiązujące do praw dziecka.

Uczniowie zostali zapoznani ze standardami ochrony małoletnich obowiązującymi już w naszej szkole.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zadania projektowe i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.