Uwaga Absolwenci! Wyniki egzaminu będzie można odbierać od 8 lipca, od godziny 830, w sekretariacie szkoły. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (poprzez system nabór, skrzynkę podawczą lub listem poleconym - w zależności, w jaki sposób składane były dokumenty podawcze) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca.