Uczniowie uczą się 5h tygodniowo języka angielskiego. Oprócz tego dwa przedmioty nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza, że lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów.

Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin.

K. G.