Programu Insta.Ling dla Szkół to aplikacja do szybkiej nauki słówek.
W naszej szkole, oprócz tradycyjnych sposobów nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego, wiele klas wykorzystuje dodatkowo platformę internetową „Insta.Ling”. Uczniowie kl. VI-VIII  wykonują sesję, na którą składa się 20 nowych słów w języku obcym.
 
Insta.Ling to bezpłatny program do skutecznej nauki nowych słówek, do utrwalania ich, a ze strony nauczyciela, do kontroli systematyczności pracy ucznia i śledzenia jego postępów. Nauczyciel przydziela słówka z omawianego w szkole materiału,   poszerza słownictwo, a także wykorzystuje do powtórek przed egzaminem ósmoklasisty.
Uczestnictwo w programie daje uczniom nie tylko możliwość opanowania nowych słów, ich zastosowania, wymowy oraz pisowni, ale też uczy systematyczności i obowiązkowości. Zakres leksykalny zależy od poziomu danej klasy, dlatego nauczyciel indywidualnie przydziela słownictwo jakie uczniowie mają opanować. Metoda ta szczególnie mobilizuje uczniów, którzy w łatwy i szybki sposób mogą przyswoić niełatwe wyrażenia.
 
Adres strony: www.instaling.pl.
 
Nauczyciele języków obcych: Karolina Grodzka  i Agnieszka Pieszak