Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

nasza szkoła uczestniczy w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej
1 października 2021 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

27-30.09.2021.

Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia do 100, a uczniów klas 6, 7 i 8 dodatkowo zachęcamy do pogłówkowania nad trudniejszymi przykładami np. 12x12, 17x17, 28x6, 11x15, 256:16 itp. W tych dniach warto zatrzymać się przy gazetkach szkolnych, które podsuną Wam sprytne metody obliczania i zapamiętywania wyników.

W domu, w szkole liczę, tabliczkę mnożenia ćwiczę!

01.10.2021. Ustne egzaminy z tabliczki mnożenia podczas przerw międzylekcyjnych:

 • Uczeń wybiera los z 5 przypadkami mnożenia lub dzielenia.
  Na przykład:

6 x ? =54

24: ? = 8

? : 7 = 6

56 = 7 x ? 

 • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa odznakę
  Eksperta Tabliczki Mnożenia.
 • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.
 • Egzaminy będą przeprowadzane przez wytypowane w każdej klasie trzyosobowe Patrole Egzaminacyjne.
 • Patrole Egzaminacyjne zostaną wytypowane przez nauczycieli matematyki uczących w danej klasie.
 • Uczniowie wytypowani do przeprowadzania egzaminów otrzymają w piątek, przed pierwszą lekcją, szczegółowe instrukcje, jak przeprowadzać egzaminy oraz wszystkie potrzebne materiały.
 • Udział w zabawie jest dobrowolny.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

 

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Nauczyciele Matematyki