Kto czyta książki, żyje podwójnie – mawiał włoski filozof – Umberto Eco. Każdy czytelnik doskonale wie, ile prawdy znajduje się w cytowanym powiedzeniu wspomnianego twórcy…

O niezwykłej mocy czytania książek wiele dyskutowano także podczas projektu edukacyjnego pod nazwą – Pokoje lekturowe. Wspomniana aktywność odbyła się 24 maja 2021 r. dzień przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego i wzięło w niej udział ponad 200 osób. Najważniejszym celem przedsięwzięcia stała się właśnie popularyzacja czytelnictwa, choć wielu uczniów klas ósmych miało jeszcze możliwość utrwalenia wiedzy z zakresu lektur obowiązkowych.

Wspomniany projekt edukacyjny odbył się w formie zdalnej, przy użyciu platformy Teams. Kolejny raz społeczność szkolna pokonała niejako „pandemiczną hydrę” i wspólnie zrealizowała bardzo trudne zadanie. Podczas dyskusji pod hasłem – Dlaczego warto czytać lektury szkolne przekonaliśmy się, że wiele osób chętnie czyta nie tylko z poczucia obowiązku. Widać perspektywa podwójnego życia mobilizuje…   

S. W.