Uwaga! Dzieci zakwalifikowane z obwodu są automatycznie przyjęte do szkoły. Rodzice takich uczniów nie mają potrzeby składania oświadczenia woli.