23 czerwca 2020 realizowaliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa- Baw się i bądź bezpieczny! Wykorzystaliśmy materiały przygotowane przez Straż Miejską w ramach e-profilaktyki dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji.

Celem projektu edukacyjnego  „Baw się i bądź bezpieczny! ” było przekazanie dzieciom wiedzy o tym jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka oraz jak należy się zachować kiedy dochodzi do wypadku.

Projekt zakładał przede wszystkim uświadomienie dzieci w zakresie niebezpieczeństw na jakie są one narażone w miejscach, w których przebywają najczęściej, tj. domu, placu zabaw, parku, na drodze etc.

W ramach projektu „Baw się i bądź bezpieczny!” uczniom zostały udostępnione
Prezentacje dotyczących bezpieczeństwa po obejrzeniu, których musieli rozwiązać krzyżówki i odgadnąć hasło.

Jednym z zadań projektu „Baw się i bądź bezpieczny!” było, że dzieci przekazują rodzicom informacje dotycząca:
- Jak spędzić bezpiecznie urlop?
- Jak przygotować się na upał ?
- Jak przygotować się na wichury ?
Zapraszamy chętnych uczniów do konkursu fotograficznego „Wakacje - zasady mają rację!” organizowanego przez Straż Miejską

ZAŁĄCZNIK:
Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje - zasady mają rację!”
Adresat:
 Uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych (klas I-IV oraz klas V-VII) szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w spotkaniach ze strażnikami lub w zajęciach e-profilaktyki dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji: na drodze, w podróży, nad wodą, w górach, w lesie, na wsi, w mieście, a także bezpiecznych kontaktów z osobami nieznajomymi.
 Cele konkursu:
- kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć w okresie wakacji
- promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego
 - zachęcanie do bezpiecznej aktywności w czasie wakacji
- rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań oraz samodzielności i odpowiedzialności
 - utrwalanie prospołecznych postaw wśród nieletnich
 - doskonalenie umiejętności rozpoznania niebezpiecznych sytuacji, znajomości numerów alarmowych oraz zasad wzywania odpowiednich służb w chwili zagrożenia
Warunki uczestnictwa:
 - z każdej szkoły można przekazać maksymalnie po dwie prace, po jednej w każdej kategorii wiekowej - każda praca powinna być wykonana indywidualnie przez ucznia danej szkoły
 - pracę należy wykonać w postaci kolażu zdjęć (kolaż powinien zawierać od 4 do 10 zdjęć, osobiście wykonanych przez uczestnika), praca powinna być zapisana w jednym z formatów: pdf, jpg, png, natomiast wielkość pliku nie powinna przekraczać 15 MB
 - praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje: - imię i nazwisko, wiek autora oraz klasę
- nazwę, adres oraz numer telefonu kontaktowego
 - konkursowe prace należy przesłać w osobnych mailach
 Terminy i sposób nadsyłania prac:
 - informacja o konkursie powinna być rozpowszechniona wśród uczniów szkolnymi kanałami komunikacji przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020
 - prace konkursowe należy przesłać do 30 września 2020 roku
na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem: konkurs „Wakacje - zasady mają rację!” Wyniki:
- konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Komendanta SMMP - szkoły, których uczniowie wzięli udział w konkursie, zostaną poinformowane w formie elektronicznej o sposobie i miejscu ogłoszenia wyników połączonego z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom (planowany termin: do 15 października 2020 r.)
 Postanowienia końcowe: - dla autorów trzech wyróżnionych prac (w każdej kategorii wiekowej) przewidziano nagrody rzeczowe - autorzy wyrażają zgodę na publikowanie wykonanych prac na wszelkich polach eksploatacji - uczestnicy konkursu akceptują jego regulamin
Kontakt: Koordynator Zespołu Profilaktyki SMMP Wojciech Głuszak e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

D. T.

PLIKI:

- bezpieczny urlop (pobierz 💾)

- bezpieczne wakacje (pobierz 💾)

- upał (pobierz 💾)

- wichury (pobierz 💾)