Informuję, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i rekomendacjami organu prowadzącego (Miasta Poznania) - od dnia 11 do 24 marca 2020 r. zostają zamknięte:

  - Przedszkole nr 41,

  - Przedszkole nr 112

  - Szkoła Podstawowa nr 21.

Przez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych ani opiekuńczo- wychowawczych na terenie placówki.

Ponadto informuję, że Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Informuję również, że w związku z trwającą rekrutacją do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - szkoła jest codziennie otwarta od godz. 8.00 do 15.00 i przyjmowane są wnioski rekrutacyjne.

Proszę śledzić informacje na stronie Zespołu. Będziemy informować na bieżąco o dalszych działaniach.

Z poważaniem,
Monika Michalak