18 września klasa 6 e przeszła kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanej przez Ratowników Wodnych.

Pomoc poszkodowanemu nie będzie stanowiła problemu, uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, rozwijali wiadomości i umiejętności.  Bardzo dziękujemy Patrykowi Olejnik i Paulinie Nowak za interesujące zajęcia. 

Anna Pękala

Ratownicy w akcji