Podręczniki i karty pracy do religii rodzice zakupują we własnym zakresie. Prosimy o dokonanie zakupu w czasie wakacji.


Klasa I - Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa  (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik i karty pracy

Klasa II - Kochamy Pana Jezusa(red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik i karty pracy

Klasa III - Przyjmujemy Pana Jezusa(red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik i karty pracy

Klasa IV - Jestem chrześcijaninem  (red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik

Klasa V - Wierzę w Boga(red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik

Klasa VI - Wierzę w Kościół (red.) J. Szpet, D. Jackowiak,  Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik

Klasa VII (podręcznik do I kl. gimnazjum) - Spotkanie ze Słowem(red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik

Klasa VIII (podręcznik do II kl. gimnazjum) - Aby nie ustać w drodze(red.) J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Podręcznik