W Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele mówią, że prezentów nie potrzebują, największą nagrodą jest rozwój ich podopiecznych. Może warto posłuchać pedagogów i włączyć się do akcji charytatywnej – Zamiast kwiatka niosę pomoc…

Powyższy fragment pochodzi z zadania ortograficznego o tytuł Mistrza Ortografii Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu, które uczniowie klas 6 i 7 wykonywali podczas projektu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wspomniana uroczystość odbyła się w naszej placówce 13 października 2017 r. Tradycyjnie już młodzież wykonywała jeszcze wiele zadań projektowych, np. rozwiązywała quiz wiedzy o szkole czy też „główkowała” nad rozwiązaniem trudnych zagadek logicznych. Najważniejszym działaniem jednak było włączenie się do akcji ogólnopolskiej – Zamiast kwiatka niosę pomoc. Szlachetna postawa uczniów zaowocowała zebraniem ogromnej kwoty pieniężnej na cele charytatywne – 1784,34 zł., którą przekazano Polskiej Akcji Humanitarnej.

Choć zadanie ortograficzne nie było łatwe, uczniowie naszej szkoły znakomicie poradzili sobie z niejedną „pułapką” obecną w tekście. Ostatecznie tytuł Mistrza Ortografii i I miejsce zdobyły ex aequo – Paulina Jackowiak i Dominika Płótniak (kl. 7c), II pozycję zajęła Malwina Bielawska (kl. 6a), a III miejsce przypadło w udziale trojgu wychowankom – Antoniemu Hutkowi (kl. 7d), Marii Rogal i Krystianowi  Rakowskiemu (kl. 7b).

W części artystyczno-rozrywkowej projektu uczniowie obejrzeli film, który powstał na zajęciach pod nazwą - Telewizja szkolna - Teletornister, prowadzonych przez p. Agnieszkę Czerwińską w ramach innowacji pedagogicznej. Obiektyw kamery ukazał wybrane wydarzenia dotyczące naszej placówki z ciekawej perspektywy, a zarejestrowany materiał filmowy okazał się i pouczający, i zabawny.

Kolejny Dzień Edukacji Narodowej już za nami. Może na zakończenie sprawozdania warto zacytować ostatni fragment zadania ortograficznego: Ten czy ów mógłby powiedzieć, że to niepotrzebne, nie bierzmy udziału w akcji – Zamiast kwiatka niosę pomoc. My uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu przekonajmy niezdecydowanych. Żwawo mówmy, że  nicnierobienie nie poprawi świata. Bądźmy szkołą niosącą pomoc!

Zdjęcia: Nie ma jak edukacja!

Samorząd Uczniowski