Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu podjęła starania o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

W dniu 7 grudnia 2017r. odbyła się wizyta studyjna, w czasie której zostały zaprezentowane  i podsumowane wyniki autoewaluacji programu Szkoła Promująca Zdrowie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, rodzice uczniów oraz nauczyciele, a także zaproszeni goście: koordynator wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedstawiciel Rady Osiedla Zielony Dębiec, przedstawiciel Straży Pożarnej, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel poznańskiej Drużyny Szpiku, dyrektorzy szkół oraz przedszkoli dębieckich.

Wyniki autoewaluacji posłużyły do wyboru następujących problemów priorytetowych:

  • Uczniowie nie zawsze dbają o porządek w salach, na korytarzach i w toaletach.
  • W klasach starszych nie organizuje się drugich śniadań spożywanych wspólnie przez wszystkich uczniów i nauczycieli.

W związku z tym zdecydowaliśmy, że od września 2018r. na przerwie 10-minutowej wszyscy uczniowie klas starszych (kl.4-7) wspólnie z nauczycielami będą spożywać drugie śniadanie.

Dołożymy również wszelkich starań, by uczniowie dbali o porządek w szkole: na korytarzach, w salach lekcyjnych, toaletach oraz w najbliższym otoczeniu szkoły.

Zobacz prezentację

szkolny koordynator SzPZ
Danuta Maćkowiak