UWAGA! Jeden druk przeznaczony jest dla jednej upoważnionej osoby! Chcąc np. upoważnić 2 osoby, trzeba wypełnić 2 osobne druki.

  • Upoważnienie do odbioru dziecka ze Szkoły/świetlicy szkolnej (pobierz 💾)