ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ.

Pomagamy zwierzętom

 • Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą.
 • Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta.
 • Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.
 • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie – przestrzeganie pory snu oraz codziennej wieczornej i porannej higieny osobistej.
 • Kształtowanie nawyków porządkowania swoich rzeczy przed snem.
 • Zachęcanie dzieci do mówienia rodzicom wieczornego „dobranoc” i porannego „dzień dobry”.

 

Wszystko wokół nas się zmienia – poznajemy urządzenia

 • Prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się.
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 5.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „u”, „U”.
 • Kształcenie nawyku zwracania się o pomoc do osób dorosłych w sytuacjach niecodziennych, powodujących niepokój.
 • Uświadamianie, że należy dbać o bezpieczeństwo swoje i domowników i dlatego tylko dorośli otwierają drzwi i zapraszają obce osoby do mieszkania.
 • Wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie odpoczynku, wykonywania prac domowych oraz remontów.
 • Kształcenie umiejętności dobierania stroju stosownego do sytuacji, pory roku i pogody.
 • Wdrażanie do kulturalnego witania się i żegnania w czasie spotkań oraz rozmów telefonicznych. Korzystać jedynie po uzyskaniu zgody właściciela.

 

Święta za pasem i w domu pachnie lasem

 • Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.
 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „0”.
 • Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.
 • Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
 • Wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie odpoczynku czy wykonywania prac domowych, szczególnie w przedświątecznym okresie.
 • Zachęcanie do aktywnego i bezpiecznego uczestniczenia w dekorowaniu mieszkania na Święta Bożego Narodzenia.
 • Uświadamianie, że świąteczna kolacja wigilijna jest wyjątkowym spotkaniem rodzinnym i dlatego należy zachowywać się zgodnie z tradycją i szczególnie grzecznie.
 • Zachęcanie do okazywania wdzięczności i radości z otrzymywanych prezentów.

 

Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba

 • Przybliżenie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie.
 • Kształcenie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie.
 • Rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją świętowania na zakończenie roku.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 6.
 • Wdrażanie do dbania o przyrodę i czystość najbliższego środowiska oraz naszej planety.
 • Kształcenie nawyku zwracania się o pomoc do dorosłych w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach oraz korzystania z numerów alarmowych 998 lub 112.
 • Kształcenie nawyku oszczędzania wody.
 • Uświadamianie, że planeta Ziemia jest domem nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt i roślin, dlatego należy szanować ich prawo do bezpiecznego życia.
 • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas zabaw, szczególnie w sylwestrowy wieczór.