STYCZEŃ - Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie średniaków

 

Krąg tematyczny:

Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

„Wspomnienia sylwestrowej nocy” – spontaniczne opowiadania dzieci. „Noworoczna orkiestra” – improwizacja ruchowa z instrumentami. „Niezwykła podróż sylwestrowego balonika” – twórcza opowieść dzieci. „Moje noworoczne postanowienie” – rozmowa na temat noworocznych postanowień i zilustrowanie jednego z nich. „Kalendarze” – oglądanie różnego rodzaju kalendarzy, omówienie ich wyglądu i zawartości: ścienne, zrywane, biurowe, kieszonkowe.

Utrwalanie nazw tygodnia i pór roku.

„Każdy miesiąc ma swoje imię” – nauka nazw miesięcy.

 

Krąg tematyczny:

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

„Zamki i pałace” – oglądanie albumów fotograficznych i historycznych przedstawiających dawne budowle: zamki, warownie itp. „Turniej rycerski” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, rywalizacja zespołowa i indywidualna w konkurencjach sportowych na wzór średniowiecznych turniejów. „Jak to dawniej na balach bywało” – oglądanie ilustracji przedstawiających postacie z dawnych epok, balów ,maskarad, Zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na fryzury i stroje. Porównywania współczesnej garderoby do starych strojów. Szczegółowe oglądanie swoich ubrań, wychwytywanie i omawianie różnic . Wspólne rozważanie, która moda: współczesna czy dawna, podoba się dzieciom bardziej i dlaczego.

„Korowód postaci” – odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia lub fragmentu postaci. „Menuet” – zabawy taneczna z tańcami przy muzyce z epoki – menuet, chodzony itp.

 

Krąg tematyczny:

 Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

„Moja rodzina” – tworzenie schematów rodzinnych – drzewo genealogiczne, zwrócenie uwagi na pokoleniowość, stopnie pokrewieństwa itp.

 „Dlaczego kocham babcię i dziadka?” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy bliskie dzieciom,

 „Portret babci” „Portret dziadka” – rysowanie portretu babci i dziadka.- budowanie więzi emocjonalnej z najbliższymi.

Dla Babci , dla Dziadka – przygotowanie ręcznie wykonanych niespodzianek.

 „Dzień Babci, Dzień Dziadka” – uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, śpiewanie piosenek, deklamowanie wierszy, ugoszczenie drobnym poczęstunkiem.

 

Krąg tematyczny:

Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

„Kim będę na balu?” – wypowiedzi dzieci na temat przygotowań do balu karnawałowego. „ Jaka to postać?”- zabawa pantomimiczna - przedstawianie ruchem  i gestem charakterystycznej postaci z bajki . Nasze marzenia- opowiadamy swoich marzeniach lub o wymyślonej sytuacji,  dzielenie się swoimi pragnieniami z innymi.

 „Lecimy na nieznaną planetę” – zabawa ruchowa, rozwijanie wyobraźni i kreatywności. „Gdybym mógł czarować” – rundka z rekwizytem udzielającym głosu. „Wyprawa po skarb” –wspólna zabawa, tworzenie opowieści ruchowej.

Zabawy plastyczne rozwijające sprawność manualną, samodzielność tworzenia, inwencję twórczą oraz bezpieczne i sprawne posługiwanie się nożyczkami.