Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Budowanie prostych konstrukcji latających;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni deszcz nadciąga.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
 • Wzbogacanie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców- przygotowanie do pisania
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.