PAŹDZIERNIK W GRUPIE KRASNOLUDKÓW

 

TEMATY TYGODNIA:

 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesienią w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory

 

ZAMIERZENIA PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ:

 • Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z nauczycielem i pozostałymi dziećmi.
 • Utrwalanie umiejętności stosowania się do umówionych zasad w grupie
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
 • Poznanie darów jesieni, tworzenie kącika przyrodniczego
 • Poszerzanie wiedzy o świecie przyrody, rozpoznawanie owoców dojrzałych i niedojrzałych..
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Poznanie sposobów na spędzanie czasu jesienią
 • Poznanie zwierząt zamieszkujących parki oraz lasy
 • Rozpoznawanie zwierząt, rozwiązywanie zagadek
 • Rozbudzanie zainteresowań otaczającą nas przyrodą
 • Usprawnianie małej motoryki oraz percepcji wzrokowo – ruchowej
 • Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego oraz podczas spacerów, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni. Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.
 • Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.
 • Poznanie nowych technik plastycznych
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.
 • Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.
 • Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
 • Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.
 • Nauka piosenek oraz krótkich rymowanek
 • Przygotowania do Uroczystości Pasowania na Przedszkolaka