ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE MAJ  2019 - GRUPA SMOKI 

TEMATY TYGODNIA:

 

 1. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa!
 2. Ruch tu wielki, dżwięków moc, z traw na łące miękki koc.
 3. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.
 4. Bukiet, prezent i cukier, dziś rodziców dzień jest wielki.

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

 

 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt, poznanie ekosystemu łąk.
 • Tworzenie zielnika, nazywanie ziół.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 • Uwrażliwienie na piękno polskich krajobrazów.
 • Poznanie obrazu graficznego głoski „f”, „j”, „h”
 • Utrwalanie wiedzy na temat zachowań w sytuacji zagrożenia, numeru ratunkowego 112.
 • Zabawy muzyczne – utrwalanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych (trójkąt, bębenek, kołatka).
 • Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).
 • Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera. Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.
 • Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.
 • Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.
 • Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.
 • Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.
 • Uświadamianie dzieciom bezwarunkowej miłości rodzicielskiej.
 • Zachęcanie do okazywania szacunku i miłości swoim rodzicom.
 • Kształcenie umiejętności przygotowania się do udziału w uroczystościach przedszkolnych.
 • Kształtowanie potrzeby sprawiania rodzicom radości, przyjemności nie tylko z okazji ich świąt.