MARZEC W GRUPIE „SMOKI”

 

KRĄG TEMATYCZNY:

 1. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.
 2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.
 3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór.
 4. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć.
 • Poznanie obrazu graficznego głoski: r, s.
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia swobodnych wypowiedzi.
 • Obserwacja i rozumienie zmian zachodzących w przyrodzie. Poznanie pojęcia „przedwiośnie” oraz zwiastunów wiosny.
 • Poznanie oznak nadchodzącej wiosny, nazw pierwszych kwiatów.
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowli roślin – rzerzucha.
 • Poszerzanie wiedzy na temat budowy roślin (pojęcia: cebulka, korzeń, łodyga, liście, kwiat).
 • Doskonalenie liczenia w zakresie 10.
 • Umożliwianie zdobywania wiadomości na temat ptaków: poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia. Rozpoznawanie piór i głosu wybranych ptaków. Poznanie rodzajów gniazd i ptasich domów. Zdobywanie wiedzy o ptakach wracających z ciepłych krajow. Obserwacja przyrodnicza w terenie.
 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami inforamcji: film przyrodniczy, albumy, encyklopedie, czasopisma, itp.
 • Poznawanie znaczenia znanych przysłów o wiośnie.
 • Poznanie zapisu cyfry 0.
 • Szukanie rozwiązań sytuacji problemowych metodą burzy mózgów.
 • Wspomaganie dzieci w lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.
 • Rozumienie istoty pomiaru długości. Rozumienie pojęć: długi, krotki, wysoki, niski.

 

KROKUSY D. Gellner

Wybiegły krokusy spod śńiegu

I zatrzymały się w biegu

Nad nimi góry wysokie

A jeszcze wyżej obłoki

A one takie malutkie

Jak krasnoludki.