Grupa Smoki dziękuje bardzo mamie Magdalenki oraz mamie Tymona za wspólnie spędzony czas przy czytaniu bajek dla dzieci. :)

Dlaczego powinniśmy czytać dzieciom książki?

Czytając książki dzieciom  zaspokajamy ich  potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas komputer ani telewizja. Dzieci zdobywają   także istotne kompetencje intelektualne: uczą się języka oraz myślenia. Czytając dzieciom – poszerzamy tematykę ich zainteresowań, używamy języka literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dzieciom dostęp do treści, których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy ich wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną.

Głośne czytanie dzieciom buduje więź pomiędzy rodzicem, nauczycielem i dzieckiem, zaspokaja potrzeby emocjonalne, przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, poprawia koncentrację, ćwiczy pamięć, rozwija poczucie humoru, jest znakomitą rozrywką oraz profilaktyką działań aspołecznych.