LISTOPAD W GRUPIE SMOKI

TEMATY TYGODNIA:
⦁ Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy
⦁ Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje
⦁ Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga
⦁ Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

TREŚCI I ZAMIERZENIA:
⦁ Poznanie głosek: u/ l/ t i ich zapisu. Poznanie zapisu liczby 4.
⦁ Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
⦁ Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
⦁ Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);
⦁ Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
⦁ Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;
⦁ Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;
⦁ Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
⦁ Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
⦁ Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
⦁ Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
⦁ Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
⦁ Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.
⦁ Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
⦁ Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
⦁ Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
⦁ Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
⦁ Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
⦁ Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
⦁ Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej
⦁ Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu; Rozwijanie słuchu fonematycznego.
⦁ Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
⦁ Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
⦁ Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
⦁ Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
⦁ Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.
⦁ Rozwijanie w dzieciach postaw patriotycznych związanych z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości.

 

Deszcz pada                                            
sł. muz. Wojciech Kalata


1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.

Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!

2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej, pada, pada, pada...

3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.

Ref. Hej, pada, pada, pada..