By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć.

 • opowiada historyjkę obrazkową
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • nazywa części ciała, rozróżnia prawą i lewą stronę
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • dostrzega podobieństwa i różnice na ilustracjach
 • rysuje postać ludzką
 • wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie
 • rozpoznaje literę „a”, „A” i identyfikuje ją z głoską „a”
 • rozpoznaje i nazywa emocje
 • rozpoznaje i nazywa źródła dźwięków
 • dostrzega różnicę między fantazją a kłamstwem
 • zna rolę zmysłów w życiu człowieka
 • rozpoznaje i nazywa smaki
 • rozpoznaje i nazywa materiały o różnych fakturach

 Między drzewami przemyka promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka.

 • prawidłowo artykułuje słowa
 • określa nastrój utworu literackiego
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • tworzy akompaniament do piosenki
 • wykonuje prace plastyczne
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska przyrodnicze
 • przelicza elementy zbioru, ustala liczebność
 • odczytuje symbole pogody
 • rozpoznaje literę „o”, „O” i identyfikuje ją z głoską „o”
 • odczytuje globalnie wyrazy
 • rysuje wzory po śladzie
 • szacuje ciężar przedmiotów
 • wskazuje wyrazy rymujące się
 • zna zasady zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych w środowisku przyrodniczym.

Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy.

 • zna zasady dotyczące zachowania się w czasie wycieczek, koncertów muzycznych
 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • identyfikuje liczbę 1 z cyfrą
 • rozpoznaje literę „m”, „M” i identyfikuje ją z głoską „m”
 • rozpoznaje i nazywa postawy życiowe i wartości
 • zna zasady bezpieczeństwa i wie, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach
 • rozumie zasadę ograniczonego zaufania do nieznajomych osób, obcych
 • zna podstawowe zasady doraźnej pomocy

 W naszej rodzinie miło czas płynie.

 • zna i stosuje zasady dotyczące zachowania się w domu, w przedszkolu
 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje przedmioty w oparciu o różne kryteria
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • identyfikuje liczbę 2 z cyfrą
 • rysuje postać ludzką
 • rozpoznaje literę „t”, „T” i identyfikuje ją z głoską „t”
 • wyraża uczucia i przeżycia za pomocą niewerbalnych środków wyrazu
 • wie, czym są więzi rodzinne i rozumie ich znaczenie