Maluszki – MARZEC

 

Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalenie pojęcia „para”.

 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

 • Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno - dekoracyjnym.

 • Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

 

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

 • Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego

 

Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

 • Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

 • Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

 

Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

 • Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

 • Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

 • Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat.