Maluszki – LUTY

 

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.

 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.

 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.

 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

 

Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

 

Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

 • Składanie prostych konstrukcji z papieru.

 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.