15 wrzesnia 2021r. w przedszkolu zapanował kropeczkowy zawrót głowy.