Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole przystąpiło do programu profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Jednym z założeń programu jest również edukowanie rodziców. W związku z tym chcemy Państwa poinformować o nowej kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Potrafię się zatrzymać”, której celem jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach wychowawczych. Kampania kierowana jest do rodziców małych dzieci (do 6. roku życia), którym zdarza się stosować klapsy, ale poszukują innych, konstruktywnych metod stawiania dziecku granic, by nauczyć je przestrzegania zasad.

Zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów kampanii:

Animacja główna: https://youtu.be/XBuAIh5OzLU

 

 

 

Informacje dla rodziców: www.rodzice.fdds.pl