Dnia 23 maja uczestnicy kół artystycznych odwiedzili Muzeum Narodowe i wzięli udział w lekcji muzealnej Opowieści obrazów połączonej z warsztatem plastycznym. Wcześniej podczas zajęć czytelniczych w szkole uczniowie słuchali fragmentów książki „Mity dla dzieci” G. Kasdepke.
W muzeum dzieci wysłuchały zajmujących opowieści przedstawionych na obrazach i wykazały się niemałą wiedzą dotyczącą mitologii i legend. W drugiej części lekcji muzealnej uczniowie wykonali pastelami własne ilustracje do prezentowanych mitów.