SZKOLNY ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

Danuta Maćkowiak  -  koordynator, nauczyciel przyrody

Iwona Włodarkiewicz -  pielęgniarka

Grażyna Kośmicka   -  nauczyciel wychowania fizycznego

Lidia Tórz  -   nauczyciel nauczania początkowego

Joanna Myślińska  -  nauczyciel nauczania początkowego

Monika Karpus  -  pedagog

Krzysztof Szubielski   -  nauczyciel, dietetyk

Honorata Lewandowicz - rodzic

Monika Potębska - rodzic