Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu od wielu lat jest miejscem, w którym wszyscy członkowie jej społeczności:

  • podejmują wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia
  • uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko
  • zachęcają innych do podjęcia podobnych działań

Od roku 2011 SP21 posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należy do wojewódzkiej sieci SzPZ.

Obecnie SP21 podjęła starania o uzyskanie Certyfikatu Krajowego.