W kwietniu w ramach Szkoły Promującej Zdrowie realizowaliśmy projekt "Nie hałasuj kolego, nie niszcz słuchu swego".

 

1. Na początek w wybranych klasach przeprowadziliśmy ankiety dotyczące hałasu w szkole.

67% uczniów stwierdziło, że w szkole jest za głośno.

Najgłośniejsze miejsce to korytarz podczas przerwy - 84%

Z powodu hałasu uczniowie mają trudności z koncentracją (66%), są podenerwowani (50%) i zmęczeni (55%).

Podczas hałasu na lekcjach nie mogą się skupić i robią błędy (55%), nasłuchują o czy mówią inni i przerywają zadanie (24%) oraz dołączają do rozmów (19%)

Propozycje ankietowanych na cichsze przerwy to: stworzenie cichych miejsc z poduszkami, pufami, w których można poczytać książkę, zagrać w gry planszowe, pouczyć się. Uczniowie chętnie słuchaliby na przerwach muzyki.

2. Na lekcjach biologii uczniowie omawiali zagadnienia związane z budową i higieną narządu słuchu.

3. Na lekcjach wychowawczych klasy 4-8 tworzyły kodeks cichej szkoły.

4. Uczniowie klas 6a i 7b przygotowali prezentacje dotyczące hałasu, jego skutków i jak sobie z nimi radzić. Prezentacje zostały przedstawione w klasach 3-5.

5. Środa 26.04 była Dniem Ciszy. Klasy 4-8 w tym dniu rywalizowały o miano najcichszej klasy. Została nią klasa 4b.W klasach 1-3 przeprowadzono ciche zabawy. Dzieci słuchały również muzyki relaksacyjnej.

G. K.