15.05.2019 nasi uczniowie uczestniczyli w zawodach czwórboju lekkoatletycznego w ramach Igrzysk Dzieci.

W III turnieju Ligi Szkół Podstawowych w Szachach Dębiec - Wilda 2018/2019 uczestniczyły tradycyjnie Sz. P. 84, Sz. P. 21, Sz. P. 63 oraz S Sz. „Dębinka”.

W marcu realizowaliśmy  projekt edukacyjny w ramach  Szkoły Promującej Zdrowie "Czysty i wesoły chodzę do szkoły".

Zgodnie z głównym celem programu Szkoły promującej zdrowie wyłonionym na początku roku szkolnego, przeprowadziliśmy kilka razy w roku konkurs, który zachęcał uczniów do dbania o porządek w szkole.

Od września 2018r. wprowadziliśmy przerwę śniadaniową dla klas 4-8. W czasie przerwy uczniowie razem z nauczycielem siadają do wspólnego śniadania w sali lekcyjnej.