W dniu 28 lutego 2018 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu dokonał podsumowania akcji Góra Grosza.

Jak czytamy na stronie http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza - głównym celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednią zaś korzyścią przedsięwzięcia jest działanie edukacyjne – pokazanie dzieciom i młodzieży, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Liczenie grosików okazało się czasochłonnym i żmudnym zajęciem. Dzięki wytężonej pracy Samorządu i uczniów z różnych klas naszej Szkoły udało się zliczyć wszystkie monety. Wspólnie zebraliśmy 11878 sztuk bilonu na łączną kwotę 235,59 zł. Z dumą przekazaliśmy naszą pieniężną górkę na cele charytatywne. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się do akcji i wsparły projekt wdowim groszem, czyli darem serca.

Samorząd Uczniowski

Zdjęcia: Góra Grosza